ჩემი ბიზნესისთვის
 • პოს ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით
 • თანამედროვე და კომფორტული გადახდის სისტემა
 • ქვითრის ბეჭდვა შესაძლებელია, როგორც ნაღდი ასევე უნაღდო ანგარიშსწორების დროს.
უფასო
ინსტალაცია, ტექნიკური მომსახურება, ტრენინგი

ზოგადი აღწერა

  გააუმჯობესეთ თქვენი ბიზნესი ყველა მიმართულებით მხოლოდ ერთი მოწყობილობის ინსტალაციით.

 • ინოვაციური პროდუქტი - სალარო ტერმინალი არის პოს ტერმინალი, რომელსაც აქვს დამატებით სალარო აპარატის ფუნქცია, მასზე შესაძლებელია ქვითრის ბეჭდვა, როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორების დროს.
 • ნაკლები დანახარჯი - სალარო ტერმინალის ფისკალური ნაწილი არის სრულიად უფასო. არ იხდით სალარო აპარატის ღერებულებას 390 ლარს და დამატებით ხარჯებს, რაც ახლავს თან მის მომსახურებას და ტექნიკურ მხარდაჭერას. 
 • გამარტივებული ბილინგი - თანხის ჩამოჭრა ხდება ავტომატურად, რაც ზოგავს თქვენს დროს და  ამცირებს მოწყობილობის მოულოდნელად გათიშვის რისკს.

 

პირობები და ტარიფები

სალარო ტერმინალის ინსტალაცია უფასო
თანამშრომლების ტრენინგი უფასო
ტექნიკური მომსახურება უფასო
საკურიერო მომსახურება უფასო
ფისაკლური მეხსიერება უფასო
მისამართის ცვლილება უფასო
სახელის ცვლილება უფასო
ტექსტის ცვლილება ქვითარზე უფასო
ქაღალდი უფასო თვის მანძილზე(7 ცალი)
რეგისტრაციიდან მოხსნა უფასო
ტრანზაქციის საკომისიო შეადგენს თიბისი ბანკის ბარათებისთვის 1.5% მინ 0.10ლ. • პარტნიორი ბანკების ბარათების შემთხვევაში 1.7% მინ 0.10ლ. • სხვა ქართული ბანკის ბარათების შემთხვევაში 2% მინ 0.10ლ. • უცხოური ბანკის ბარათების შემთხვევაში 2.4% მინ. 0.10ლ. (DCC ტრანზაქციის შემთხვევაში 1.0%)
POS ტერმინალით მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო

60 ლარი შევსებადი (პირველი თვის მომსახურების საკომისიო აიღება ავანსად).

 

*მეგობარი ბანკი- http://ufc.ge/index.php?a=main&pid=9&lang=geo

*შევსებადი საკომისიო - ყოველი თვის დასაწყისში დაითვლება წინა თვის ბრუნვიდან მიღებული საკომისიოს ჯამი. თუ საკომისიოს ჯამი ყველა მერჩანტზე აღმოჩნდება შევსებადი საკომისიოს გრაფაში მითითებულ თანხაზე ნაკლები, სხვაობა აღნიშნულ თანხასა და საკომისიოს ჯამს შორის, საანგარიშო თვის მომდევნო თვეს უაქცეპტო წესით ჩამოიჭრება ობიექტის მიმდინარე, შემნახველი ან საბარათე ანაგრიშ(ებ)იდან;

*ავანსი - პირველი თვის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო, რომელსაც ბანკი წინასწარ ჩამოჭრის ,,ობიექტი''-ს ანგარიშ(ებ)დან;

სალარო ტერმინალის გამოყენების ინსტრუქცია

მოქმედი ხელშეკრულება

მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება - არსებული კლიენტებისთვის ძალაშია - 10.11.2019-დან, ხოლო ახალი კლიენტებისთვის - 10.10.2019-დან.
ხელშეკრულების სანახავად დააჭირეთ აქ.

არქივი

ხელშეკრულება - კლიენტებისთვის რომლებმაც განაცხადს ხელი მოაწერეს 10.09.2018 - დან

ხელშეკრულება - კლიენტებისთვის რომლებმაც განაცხადს ხელი მოაწერეს 10.09.2018 - მდე

 

ცვლილება ხელშეკრულებაში

ცვლილებების სანახავად, დააჭირეთ აქ.
ცვლილება ძალაში შედის 16/04/2019-დან

 

გახდით ჩვენი პარტნიორი

თიბისი ბანკის სალარო ტერმინალის დასაყენებლად გთხოვთ:

გადახვიდეთ ბმულზე და შეავსოთ განაცხადი, ან დატოვოთ საკონტაქტო ინფორმაცია.

პარტნიორი ბანკები

 • ვი თი ბი ბანკი
 •  ხალიკ ბანკი
 • ბაზისბანკი
 •  ფინკა ბანკი საქართველო
 •  ზირაათ ბანკი
 •  კრედო ბანკი
 •  ლიბერთი ბანკი