ჩემი ბიზნესისთვის
 • პოს ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით
 • თანამედროვე და კომფორტული გადახდის სისტემა
 • ქვითრის ბეჭდვა შესაძლებელია, როგორც ნაღდი ასევე უნაღდო ანგარიშსწორების დროს.
უფასო
ინსტალაცია, ტექნიკური მომსახურება, ტრენინგი

ზოგადი აღწერა

  გააუმჯობესეთ თქვენი ბიზნესი ყველა მიმართულებით მხოლოდ ერთი მოწყობილობის ინსტალაციით.

 • ინოვაციური პროდუქტი - სალარო ტერმინალი არის პოს ტერმინალი, რომელსაც აქვს დამატებით სალარო აპარატის ფუნქცია, მასზე შესაძლებელია ქვითრის ბეჭდვა, როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორების დროს.
 • ნაკლები დანახარჯი - სალარო ტერმინალის ფისკალური ნაწილი არის სრულიად უფასო. არ იხდით სალარო აპარატის ღერებულებას 390 ლარს და დამატებით ხარჯებს, რაც ახლავს თან მის მომსახურებას და ტექნიკურ მხარდაჭერას. 
 • გამარტივებული ბილინგი - თანხის ჩამოჭრა ხდება ავტომატურად, რაც ზოგავს თქვენს დროს და  ამცირებს მოწყობილობის მოულოდნელად გათიშვის რისკს.

 

ონლაინ რეგისტრაცია

თუ გსურთ თქვენს ობიექტზე თიბისი ბანკის სალარო ტერმინალის განთავსება, გთხოვთ, შეავსოთ განაცხადი შემდეგ ბმულზე

პირობები და ტარიფები

სალარო ტერმინალის ინსტალაცია უფასო
თანამშრომლების ტრენინგი უფასო
ტექნიკური მომსახურება უფასო
საკურიერო მომსახურება უფასო
ფისაკლური მეხსიერება უფასო
მისამართის ცვლილება უფასო
სახელის ცვლილება უფასო
ტექსტის ცვლილება ქვითარზე უფასო
ქაღალდი უფასო თვის მანძილზე(7 ცალი)
რეგისტრაციიდან მოხსნა უფასო
ტრანზაქციის საკომისიო შეადგენს თიბისი ბანკის ბარათებისთვის 1.5% მინ 0.10ლ. • პარტნიორი ბანკების ბარათების შემთხვევაში 1.7% მინ 0.10ლ. • სხვა ქართული ბანკის ბარათების შემთხვევაში 2% მინ 0.10ლ. • უცხოური ბანკის ბარათების შემთხვევაში 2.4% მინ. 0.10ლ. (DCC ტრანზაქციის შემთხვევაში 1.5%)
POS ტერმინალით მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო

60 ლარი შევსებადი

 

*მეგობარი ბანკი- http://ufc.ge/index.php?a=main&pid=9&lang=geo

*შევსებადი საკომისიო - ყოველი თვის დასაწყისში დაითვლება წინა თვის ბრუნვიდან მიღებული საკომისიოს ჯამი. თუ საკომისიოს ჯამი ყველა მერჩანტზე აღმოჩნდება შევსებადი საკომისიოს გრაფაში მითითებულ თანხაზე ნაკლები, სხვაობა აღნიშნულ თანხასა და საკომისიოს ჯამს შორის, საანგარიშო თვის მომდევნო თვეს უაქცეპტო წესით ჩამოიჭრება ობიექტის მიმდინარე, შემნახველი ან საბარათე ანაგრიშ(ებ)იდან;

სალარო ტერმინალის გამოყენების ინსტრუქცია

მოქმედი ხელშეკრულება

მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 29.02.2024-დან.
ხელშეკრულების სანახავად დააჭირეთ აქ.

არქივი

ხელშეკრულება - კომპანიებისთვის, რომლებმაც განაცხადს ხელი მოაწერეს 29.01.2024-დან

ხელშეკრულება - კომპანიებისთვის, რომლებმაც განაცხადს ხელი მოაწერეს 14.09.2023-დან

ხელშეკრულება - კლიენტებისთვის რომლებმაც განაცხადს ხელი მოაწერეს 21.05.2022 - დან

ხელშეკრულება - კლიენტებისთვის რომლებმაც განაცხადს ხელი მოაწერეს 04.11.2021 - დან

ხელშეკრულება - არსებული კლიენტებისთვის ძალაშია - 10.11.2019-დან, ხოლო ახალი კლიენტებისთვის - 10.10.2019-დან

ხელშეკრულება - კლიენტებისთვის რომლებმაც განაცხადს ხელი მოაწერეს 10.09.2018 - დან

ხელშეკრულება - კლიენტებისთვის რომლებმაც განაცხადს ხელი მოაწერეს 10.09.2018 - მდე

 

ცვლილება ხელშეკრულებაში

ცვლილებების სანახავად დააჭირეთ აქ.

ცვლილება ძალაშია 29.02.2024-დან

 

არქივი

ცვლილება ძალაშია 29.01.2024-დან. ცვლილებების სანახავად დააჭირეთ აქ.

ცვლილება ძალაშია 14.09.2023-დან. ცვლილებების სანახავად დააჭირეთ აქ.

ცვლილება ძალაშია 21.05.2022-დან. ცვლილებების სანახავად დააჭირეთ აქ.

ცვლილება ძალაშია 04.11.2021-დან. ცვლილების სანახავად დააჭირეთ აქ.

ცვლილება ძალაშია 16.04.2019-დან. ცვლილების სანახავად დააჭირეთ აქ.

გახდით ჩვენი პარტნიორი

თიბისი ბანკის სალარო ტერმინალის დასაყენებლად გთხოვთ:

გადახვიდეთ ბმულზე და შეავსოთ განაცხადი, ან დატოვოთ საკონტაქტო ინფორმაცია.

პარტნიორი ბანკები

 • ხალიკ ბანკი
 • ბაზისბანკი
 • კრედო ბანკი
 • ლიბერთი ბანკი
 • სს სილქ ბანკი