ჩემი ბიზნესისთვის

თქვენი ორგანიზაციის სტრუქტურის გათვალისწინებით, თიბისი ბანკი გთავაზობთ ალტერნატიულ დაფინანსების წყაროებს ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრებზე ფასიანი ქაღალდების განთავსების გზით.

  • ჩვენი შესაძლებლობები მოიცავს როგორც სასესხო ფასიან ქაღალდებს (ბონდი/ობლიგაცია, CP), ასევე თქვენს ორგანიზაციაზე მორგებული აქტივით გამყარებულ და/ან ჰიბრიდული კაპიტალის ინსტრუმენტებს.
  • ჩვენი გუნდი დაგეხმარებათ ფასიანი ქაღალდების ემიისიის სტრუქტურირებასა და განთავსებაში როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ინვესტორებთან.
  • თიბისი ბანკთან თანამშრომლობით თქვენ შეძლებთ თქვენი ფინანსირების წყაროების დივერსიფიცირებას მაქსიმალურად მოქნილი საფინანსო ინსტრუმენტების ემისიის გზით.