ჩემი ბიზნესისთვის
  • გადასარიცხი თანხა არ არის შეზღუდული
  • დაბალი საკომისიო
  • უფასო გადარიცხვები თიბისი ბანკის მასშტაბით
უფასო
გადარიცხვა თიბისი ბანკში

ზოგადი აღწერა

თანხის ქვეყნის ფარგელბში ან საზღვარგარეთ გაგზავნა გჭირდებათ? ისარგებლეთ საბანკო გადარიცხვებით და გააგზავნეთ თანხა უსაფრთხოდ, ნებისმიერი მიმართულებით. 

საბანკო გადარიცხვებით თანხა ყოველთვის მიაღწევს ადრესატამდე სულ რამდენიმე სამუშაო დღეში.

ტარიფები

გადარიცხვის დრო 

  • თიბისი ბანკის ფილიალებს შორის გადარიცხვები სრულდება მომენტალურად.
  • სხვა ბანკებში გადარიცხვას სჭირდება საშუალოდ 3 საბანკო დღე
ლარი
აშშ დოლარი
სხვა ვალუტა
გადარიცხვა თიბისი ბანკის ფილიალებს შორის უფასო უფასო უფასო
გადარიცხვა სხვა ბანკში 0.07% მინ. 0.9 ლარი 0.2% მინ. 15 აშშ დოლარი, მაქს. 500 აშშ დოლარი 0.2% მინ. 15 ევრო, მაქს. 500 ევრო
საბიუჯეტო გადარიცხვები 0.07% მინ. 0.9 ლარი - -
გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/მოკვლევა - 55 აშშ დოლარი * 55 ევრო