• კონკურენტული საპროცენტო განაკვეთი
 • კლიენტზე მორგებული გადახდის გრაფიკი
 • ხანგრძლივი საშეღავათო პერიოდი
ჩემი ბიზნესისთვის
 • აგრო სესხი
  აგრობიზნესის განვითარებაზე ორიენტირებული სესხი
 • შეღავათიანი აგროკრედიტი
  აიღეთ შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის
  უპირატესობა
  • იაფი, გრძელვადიანი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრები
  გაიგეთ მეტი
 • აგრო-საინვესტიციო სესხი
  აგრო-საინვესტიციო სესხი მრავალწლიანი ნარგავების გაშენებისთვის