ჩემი ბიზნესისთვის

ზოგადი აღწერა

თქვენს თანხას, რომელიც თქვენივე არჩეული ვადით "ილუქება", დაერიცხება ყველაზე მაღალი გარანტირებული პროცენტი. პროცენტის მიღება კი შესაძლებელია, როგორც ვადის ბოლოს, ასევე ყოველთვიურად.

საპროცენტო განაკვეთები - ლარი

პერიოდი საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს სარგებლის გატანა ყოველთვიურად
3-5 თვე წლიური 10.50% 10.30%
ეფექტური 10.92%-დან 10.8%-დან
6-8 თვე წლიური 10.60% 10.30%
ეფექტური 10.88%-დან 10.8%-დან
9-11 თვე წლიური 10.70% 10.30%
ეფექტური 10.84%-დან 10.8%-დან
12 თვე წლიური 11.10% 10.50%
ეფექტური 11.1%-დან 11.02%-დან
13-14 თვე წლიური 11.10% 10.50%
ეფექტური 11.05%-დან 11.02%-დან
15-17 თვე წლიური 11.10% 10.50%
ეფექტური 10.95%-დან 11.02%-დან
18-20 თვე წლიური 11.20% 10.40%
ეფექტური 10.91%-დან 10.91%-დან
21-23 თვე წლიური 11.30% 10.40%
ეფექტური 10.86%-დან 10.91%-დან
24 თვე წლიური 11.60% 10.40%
ეფექტური 10.99%-დან 10.91%-დან

საპროცენტო განაკვეთები - აშშ დოლარი

პერიოდი საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს სარგებლის გატანა ყოველთვიურად
3-5 თვე წლიური 0.50% 0.50%
ეფექტური 0.5%-დან 0.5%-დან
6-8 თვე წლიური 0.80% 0.80%
ეფექტური 0.8%-დან 0.8%-დან
9-11 თვე წლიური 0.90% 0.90%
ეფექტური 0.9%-დან 0.9%-დან
12 თვე წლიური 1.20% 1.20%
ეფექტური 1.2%-დან 1.21%-დან
13-14 თვე წლიური 1.20% 1.20%
ეფექტური 1.2%-დან 1.21%-დან
15-17 თვე წლიური 1.20% 1.20%
ეფექტური 1.2%-დან 1.21%-დან
18-20 თვე წლიური 1.35% 1.30%
ეფექტური 1.35%-დან 1.31%-დან
21-23 თვე წლიური 1.35% 1.30%
ეფექტური 1.34%-დან 1.31%-დან
24 თვე წლიური 1.65% 1.60%
ეფექტური 1.64%-დან 1.61%-დან

საპროცენტო განაკვეთები - ფუნტი

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის ვადის ბოლოს გატანა

3-5 თვე

წლიური

N/A

ეფექტური

N/A

6-8 თვე

წლიური

0.00%

ეფექტური

0%-დან

9-11 თვე

წლიური

0.00%

ეფექტური

0%-დან

12-14 თვე

წლიური

0.00%

ეფექტური

0%-დან

15-17 თვე

წლიური

0.00%

ეფექტური

0%-დან

18-23 თვე

წლიური

0.00%

ეფექტური

0%-დან

24 თვე

წლიური

0.00%

ეფექტური

0%-დან

სხვა პირობები

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი:

ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი.

ტარიფები: 

 • ანგარიშის გახსნა უფასო;
 • თანხის განაღდების საკომისიო ლარში: ანაბრის თანხის 0,2 %
 • თანხის განაღდების საკომისიო უცხოურ ვალუტაში: ანაბრის თანხის 0,6 %

 

მინიმალური შენატანი: 1000 ერთეული;

 • ვადიან ანაბარზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული.

 

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები: 

თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ ვადიანი ანაბარი 3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;

 

ანაბრის ვადაზე ადრე გატანა:

 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის განმავლობაში მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება წლიური 2% (ლარში) ფაქტობრივი განთავსების პერიოდზე, ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან მისი დარღვევის თარიღამდე;
 • უცხოურ ვალუტაში ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • თუ მეანაბრეს სარგებელი უკვე გატანილი აქვს, გასაცემი ანაბრის თანხას ჩამოეჭრება წინასწარ გაცემული საპროცენტო სარგებლის თანხის ნაწილი.

*უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან

**მეანაბრეს აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება.

ანაბრის განთავსება უცხოურ ვალუტაში:

 • უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს;
 • ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.

 

 

 

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

 • თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
 • ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკში ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 • გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე + 995 322 406406.

 

დეპოზიტების დაზღვევა

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

როგორ გავხსნა?

გახსენით ონლაინ

ამ ეტაპზე ანაბრის ონლაინ გახსნა შეუძლებელია. გთხოვთ, დაგვირეკოთ ან ეწვიოთ ერთ-ერთ ფილიალს.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიეთ ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
ონლაინ შეკვეთა
დამირეკეთ
მოძებნეთ
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()